de

Rozpis 3. Česko-německého skirogainingu 2012

Logo ČAR

Rozpis 3. Česko-německého skirogainingu 2012

Logo ČAES
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekt: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov.
Datum: 15. prosince 2012
Místo: Klíny v Krušných horách, okres Most, Česká republika
Centrum: Sportareál Klíny, hotel Emeran
Druh závodu: Mezinárodní Česko-německý závod ve skirogainingu na 6 hodin (sobota 15. 12. 2012 od 10:00 do 16:00)
Prostor závodu: Východní část Krušných hor, prostor závodu je ohraničen obcemi Křižatky, Mníšek, Český Jiřetín, Nassau, Hermsdorf, Moldava, Nové Město v Krušných horách, Litvínov a Meziboří.
Terén: Hodně členitý, pahorkatý až hornatý, odpovídající horskému prostředí v polohách 350 – 956 m. n. m. Terén většinou lesnatý se středně hustou sítí komunikací a stop, částečně strmé svahy.
Mapa: Speciálka pro skirogaining, měřítko 1:50 000, e=10 m,
stav terénu i stop 12/2012, nebude vodovzdorně upravená
Systém ražení: Elektronický SI (Sport-Ident), v závodě bude možno použít jakýkoli typ SI čipu, i starší čipy řady SI 5 (bude méně než 30 kontrol).
!!! Každý člen týmu musí mít svůj vlastní SI čip !!!
SI čipy vám může zapůjčit pořadatel na prezentaci za 40 Kč/ks.
!!! Při ztrátě čipu zaplatíte částku 800,- Kč !!!
Kategorie: Podle pravidel IRF:
6 hodin - MJ, WJ, XJ, MO, WO, XO, MV, WV, XV

Tým tvoří 2 - 5 závodníků.
M - tým tvoří výhradně muži, W - výhradně ženy, X - v týmu je alespoň jeden muž a alespoň 1 žena;
J - juniorská kategorie, všichni členové týmu ve věku 20 let a mladší;
O - open, bez rozdílu věku V - veteránská kategorie, všichni členové týmu ve věku 40 let a starší.

Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod společně. Při vzdání kteréhokoli člena týmu se musí tým dostavit do cíle a závod ukončit.
Podmínky účasti: Všichni závodníci budou na prezentaci vyplňovat prohlášení, ve kterém podepíší, že startují na vlastní nebezpečí. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce. Zde si můžete stáhnout příslušný formulář.
Přihlášky: On-line přihláškovým systémem na webu závodu.
Omezeně na e-mail: krk@rogaining.cz
Vaše přihláška je přijata v okamžiku, kdy obdržíte potvrzení (reply).

Do emailové přihlášky uveďte: požadavek na ubytování v tělocvičně, jména členů týmu, data narození, název týmu,, případně oddílovou příslušnost, kategorii, číslo čipu nebo požadavek na jeho zapůjčení, kontaktní e-mail a číslo účtu, z něhož bylo uhrazeno startovné.

1. termín: do neděle 9. 12. 2012 (24:00 hod.)
2. termín: po 9. 12. 2012 (24:00 hod.) - jen dle možností pořadatele
Startovné: Přihlášení a platba:
 • do 9. 12. 2012: 250,- Kč za 1 člena týmu
 • po 9. 12. 2012: 350,- Kč za 1 člena týmu
 • Vklad zahrnuje startovné, závodní mapu a občerstvení v cíli závodu.

  Ubytování:
 • Pořadatelé zajišťují ubytování v tělocvičně přímo v centru závodu na Klínech (vlastní spacák a karimatka), a to z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. Cena 70 Kč za osobu a noc, požadavek na ubytování uveďte v přihlášce.
 • Při včasné rezervaci (bez asistence pořadatelů) je možné se ubytovat v hotelu Emeran.
 • Způsob platby:

  Vložné, tzn. startovné, poplatek za tělocvičnu či případný sponsorský příspěvek pořadatelům :-), zašlete bankovním převodem na konto:

  Název účtu: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov
  Banka:  FIO, družstevní záložna
  Číslo účtu: 2800039826
  Kód banky: 2010
  Jako variabilní symbol platby uvádějte prosím číslo čipu prvního přihlášeného závodníka týmu, jako účel platby uvádějte název týmu.

  Kopii dokladu o zaplacení předložte na vyžádání při prezentaci (týká se zejména pozdních plateb).

  Program akce: Sobota 15. 12. 2012:
  8:00 – 9:00 - prezentace v centru
  9:30 - výdej závodních map
  10:00 - start závodu
  16:00 - konec závodu
  17:30 - vyhlášení vítězů
  19:00 - Skirogainingová afterparty
  Start: 00=10:00 Hromadný z centra závodu. V případě vyššího počtu přihlášených se bude startovat ve vlnách podle kategorií, více informací zveřejníme v pokynech.
  Způsob hodnocení: Kontroly budou označeny na mapě a v popisech kódem, přičemž první číslice vynásobená deseti udává jejich bodovou hodnotu (od 30 do 90 bodů). Počet navštívených kontrol v libovolném pořadí si volí každý tým dle vlastního uvážení. Průchod kontrolou se označuje zastrčením čipu do razící jednotky SI. Kontrolní stanoviště je vybaveno červenobílým lampiónem o velikosti 30x30 cm jednotkou SI a kleštěmi (pro případ selhání a nefunkčnosti SI). O umístění daného týmu rozhoduje celkový bodový zisk, při rovnosti bodů nižší dosažený čas. Při překročení časového limitu bude odečteno 20 bodů za každou započatou minutu zpoždění. Při překročení časového limitu o 30 minut a více nebude tým hodnocen.
  Parkování: Na parkovišti skiareálu Klíny, při včasném příjezdu přímo v centru, později cca 500 metrů daleko. Platí se parkovné 50 Kč/den.
  Doprava: Vlastními dopravními prostředky nebo hromadnou dopravou.
  Občerstvení: Ve skiareálu Klíny je dostatek občerstvovacích zařízení. Po dojezdu do cíle závodu dostane každý účastník čaj a pořadatelský guláš. Gulášenky obdržíte v obálce na prezentaci.
  Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Tojnar
  Stavba tratí: Jan Tojnar, Jan Čech
  Informace: Na webu závodu: https://skirogaining.krk-litvinov.cz/
  Upozornění: Závodí se podle platných pravidel IRF, dále platí stejná pravidla jako při lyžařském OB, zejména povinnost absolvovat celý závod s úplnou lyžařskou výstrojí. Výjimky z pravidel budou uvedeny na webových stránkách závodu a v pokynech.

  Závodí se na území Čech i Německa, každý závodník musí mít u sebe během závodu doklad totožnosti. Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.

  Schvalovací doložka: Rozpis byl schválen Prezidiem ČAR v listopadu 2012.