Tento projekt byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj, fondu malých projektů Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013.
de

Fotogalerie česko-německého skirogainingu


Fotografie z přípravy a pořádání skirogainingu 2012