en

Přihlášky 4. přeshraničního skirogainingu ukončeny


Řádné přhlášky už skončily. Zájemci o účast, volejte na mobil 739 548 142. Pokud by někdo odpadl, možná na vás zbyde i nocleh.