en

Rozpis 4. přeshraničního skirogainingu 2015

Logo ČAR

Rozpis 4. přeshraničního skirogainingu 2015

Logo ČAES
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekt: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov
Datum: 10. – 11. 1. 2015
Místo: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou, Česká republika
Centrum: Horská bouda Čihalka
Druh závodu: Dvouetapový skirogaining s volitelným pořadím i počtem navštívených kontrol. Pořadí ve výsledcích určí součet bodových zisků za obě etapy, při rovnosti bodů nižší dosažený čas.
1. etapa (sobota): časový limit 6 hodin, v 10:00 hromadný start z centra závodu
2. etapa (neděle): časový limit 4 hodiny, v 9:00 hromadný start z centra závodu
Prostor závodu: Propojené běžkařské areály hřebenů Orlických a Bystřických hor, prostor závodu je ohraničen obcemi Olešnice v Orlických horách, Duszniky Zdrój, Polanica Zdrój, Rokytnice v Orlických horách, Zdobnice, Uhřínov, Šediviny a Sedloňov.
Terén: Hodně členitý, pahorkatý až hornatý, odpovídající horskému prostředí v polohách 500 až 1115 m. n. m. Terén většinou lesnatý se středně hustou sítí komunikací a stop, částečně strmé svahy.
Mapa: Speciálka pro skirogaining, měřítko 1:50 000, e=10 m,
stav stop 01/2015, nebude vodovzdorně upravená
Časomíra a systém ražení: Pro měření doběhového času bude použit systém SportIdent.
!!! Každý člen týmu poběží s vlastním SI čipem !!!
SI čip si můžete zapůjčit u pořadatele na prezentaci, cena 50 Kč/ks.
!!! Při ztrátě čipu zaplatíte částku 1000,- Kč !!!
Systém ražení kontrol bude upřesněn v pokynech.
Týmy a kategorie: Podle pravidel IRF:
MO, WO, XO; MV, WV, XV

Tým se skládá ze 2 - 5 závodníků, přihlásit se můžete do kategorií:
M - tým tvoří výhradně muži,
W - výhradně ženy,
X - v týmu je alespoň jeden muž a alespoň 1 žena;

O - open - bez rozdílu věku
V - veteráni - všem členům týmu musí být v den startu min. 40 let.

Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod společně. Při vzdání kteréhokoli člena týmu se musí tým dostavit do cíle a závod ukončit.

Podmínky účasti: Všichni závodníci budou na prezentaci podepisovat prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce. Zde si můžete stáhnout příslušný formulář.
Přihlášky a startovné:

On-line přihláškovým systémem na webu závodu.
Omezeně na e-mail: krk@rogaining.cz
Vaše přihláška je přijata v okamžiku, kdy obdržíte potvrzení (reply).

Do emailové přihlášky uveďte: jména členů týmu, data narození, název týmu, případně oddílovou příslušnost, kategorii, číslo čipu nebo požadavek na jeho zapůjčení, kontaktní e-mail a číslo účtu, z něhož bylo uhrazeno startovné.

  • Řádný termín (zaplaceno do pátku 2. 1. 2015 24:00 hod.): startovné 400 Kč za osobu
  • Po termínu (zaplaceno po 2. 1. 2015 až do skončení prezentace, omezeně jen dle možností pořadatele): startovné 600 Kč za osobu
  • Startovné zahrnuje náklady na přípravu a organizaci závodu, bezplatné parkování v centru, mapu, pozávodní čaj a jídlo pro každého účastníka.

Způsob platby:

Vložné, tzn. startovné + případný poplatek za půjčení čipu, zašlete prosím bankovním převodem na konto:

Název účtu: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov
Banka: FIO banka
Číslo účtu: 2800039826
Kód banky: 2010
Jako variabilní symbol platby uvádějte prosím číslo čipu prvního přihlášeného závodníka týmu, jako účel platby uvádějte název týmu.

Kopii dokladu o zaplacení předložte na vyžádání při prezentaci (týká se zejména pozdních plateb).

Ubytování: Pokud se přihlásíte v řádném termínu (do 2. 1. 2015), můžete si prostřednictvím přihláškového systému objednat ubytování přímo v centru závodu, v horské chatě Čihalka http://www.cihalka.cz/. S majitelem jsme domluvili zvýhodněnou cenu 250 Kč/osobu a noc.
Program akce:

Pátek 9. 1. 2015:
19:00 – 22:00 - prezentace a výdej závodních map v centru

Sobota 10. 1. 2015, 1. etapa:
8:00 – 9:00 - prezentace v závodním centru, výdej závodních map a popisů kontrol
9:30 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
9:55 - slovo stavitele
10:00 - start 1. etapy
16:00 - konec limitu pro 1. etapu

Neděle 11. 1. 2015, 2. etapa:
8:00 - začátek výdeje popisů kontrol
8:30 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
8:55 - slovo stavitele
9:00 - start 2. etapy
13:00 - konec 2. etapy
14:30 - vyhlášení vítězů

Způsob hodnocení: Bodovou hodnotu všech kontrol zjistíte z popisů (pro každou etapu budou jiné). Počet navštívených kontrol v libovolném pořadí si volí každý tým dle vlastního uvážení. Systém označení průchodu kontrolou upřesníme v pokynech. O umístění daného týmu rozhoduje celkový bodový zisk za obě etapy dohromady, při rovnosti bodů nižší dosažený čas. Při překročení časového limitu vám bude odečteno 20 bodů za každou započatou minutu zpoždění. Při překročení časového limitu o 30 minut a více nebude tým hodnocen.
Parkování: Na parkovišti v centru, dbejte pokynů pořadatelů. Nenechávejte příjezd na poslední chvíli, po deváté hodině již bývá obtížné najít volné parkovací místo.
Doprava: Vlastními dopravními prostředky nebo hromadnou dopravou.
Občerstvení: V cíli každý účastník dostane čaj, po dojezdu každé etapy si závodníci mohou zajít na pořadatelské jídlo v restauraci chaty Čihalka. Stravenky obdržíte v obálce na prezentaci.
Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Tojnar
Stavba tratí: Radek Sedlák, Jan Tojnar
Informace: Na webu závodu: https://skirogaining.krk-litvinov.cz/
Upozornění:
  • Závodí se podle platných pravidel IRF, dále platí stejná pravidla jako při lyžařském OB, zejména povinnost absolvovat celý závod s úplnou lyžařskou výstrojí. Výjimky z pravidel budou uvedeny na webových stránkách závodu a v pokynech.
  • Závodí se na území Čech i Polska, každý závodník musí mít u sebe během závodu doklad totožnosti.
  • Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Schvalovací doložka: Rozpis byl schválen Prezidiem ČAR v prosinci 2014.