Pokyny dvouetapového skirogainingového tréninku

Pořádající subjekt: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov.
Datum: 10. – 11. 1. 2015
Místo: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou, Česká republika
Centrum: Masarykova chata v Šerlišském sedle
Druh závodu: Dvouetapový skirogaining dvou až pětičlenných týmů, s hromadným startem a volitelným pořadím i počtem navštívených kontrol.
Po oba dny časový limit 3 hodiny.
Prostor závodu a terén: Propojené běžkařské areály hřebenů Orlických a Bystřických hor, lesnatý a členitý terén, odpovídající horskému prostředí v polohách 500 až 1115 m. n. m, se středně hustou sítí komunikací a stop.
Mapa: Speciálka pro skirogaining, formát A4, měřítko 1:50 000, e=10 m,
stav stop 01/2015, nebude vodovzdorně upravená
Klasifikace stop: Lyžařské stopy jsou v mapě vyznačeny oranžovými liniemi, které jsou rozlišeny podle kvality najetí:
- plná silná čára - stopa najetá rolbou, vhodná na klasiku i bruslení
- plná slabá čára - užší stopa umožňující bruslení
- silná přerušovaná čára - stopa najetá rolbou pouze pro klasiku
- slabá přerušovaná čára - stopa najetá turisty pouze pro klasiku
- tečkovaná čára - stopa vyjetá pouze pořadatelem nebo vůbec
- oranžové šrafování - sjezdovka. Při pohybu na sjezdovce buďte velmi obezřetní a pohybujte se pouze po okrajích. Sjezdaři mají za všech okolností přednost! Při závodě je samozřejmě zakázáno využívat vleků či lanovky - bude kontrolováno obsluhou i pořadateli. Při porušení tohoto zákazu budete diskvalifikováni.
Prosíme, buďte ohleduplní a nebruslete ve stopách určených pouze pro klasiku! Pořadatelé se snažili o maximální aktualizaci najetých stop, příjemná ani nepříjemná překvapení však nejsou vyloučena.
Doprava: Vlastními dopravními prostředky nebo hromadnou dopravou do Šerlišského sedla.
Parkování: V centru závodu před Masarykovou chatou.
Ubytování: Z pátka na sobotu i ze soboty na neděli v centru závodu, v Masarykově chatě. Ptejte se na pokoje zamluvené na jméno Tojnar.
Převlékání: Na zamluvených pokojích.
Mazání lyží: V lyžárně chaty.
Program akce:

Pátek 9. 1. 2015:
19:00 – 22:00 - prezentace v závodním centru

Sobota 10. 1. 2015, 1. etapa:
8:00 – 9:00 - snídaně, prezentace, výdej map a popisů kontrol v závodním centru
9:55 - slovo stavitele
10:00 - start 1. etapy
13:00 - konec limitu pro 1. etapu
Po obědě výlet po okolí

Neděle 11. 1. 2015, 2. etapa:
8:00 – 9:00 - snídaně, prezentace, výdej map a popisů kontrol v závodním centru
9:25 - slovo stavitele
9:30 - start 2. etapy
12:30 - konec 2. etapy
13:30 - zakončení akce

Časomíra: Čas bude měřit hlavní pořadatel na svých hodinkách, synchronizaci času provedeme před startem. Cíl závodu je na chodbě Masarykovy chaty, kde si každý tým musí svůj čas doběhu samoobslužně zapsat do návštěvní knihy a označit razítkem. Bez orazítkování je zápis neplatný :-).
Systém ražení: Kontroly budou označeny na mapě číslem od 1 do 10, a budou mít po oba dny různou bodovou hodnotu (od 0 do 90 bodů). V popisech kontrol najdete bodovou hodnotu každé kontroly, detailní popis jejího umístění i způsob záznamu průchodu kontrolním bodem. Většinou budete na kontrole opisovat znak(y) do políčka startovního průkazu, které odpovídá číslu kontroly v mapě.
!!! Každý tým je povinen vzít si na trať závodu min. jednu lihovou fixu !!!.
Způsob hodnocení: Počet navštívených kontrol v libovolném pořadí si volí každý tým dle vlastního uvážení. O umístění daného týmu rozhoduje celkový bodový zisk, při rovnosti bodů nižší dosažený čas. Při překročení časového limitu bude odečteno 20 bodů za každou započatou minutu zpoždění. Týmy, které dorazí o více než 30 minut po limitu, nebudou hodnoceny, jelikož hlavní pořadatel už nemusí být natolik střízliv, aby je dokázal identifikovat :-).
Občerstvení: Na vlastní náklady se můžete občerstvit v restauraci Masarykovy chaty, popř. v jakékoli provozovně, na kterou narazíte po trati.
WC: Sociální zařízení Masarykovy chaty.
Povinné vybavení závodníků: Všichni závodníci jsou povinni po celou dobu závodu mít s sebou:
1) úplnou lyžařskou výstroj
2) lihovou fixu pro záznam průchodu kontrolami
3) občanský průkaz nebo pas (můžete se dostat i do Polska)
Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Tojnar
Stavba tratí: Jan Tojnar
Hlavní rozhodčí: Radek Sedlák