Pokyny 5. přeshraničního skirogainingu 2015

Logo ČAR

Pokyny 5. přeshraničního skirogainingu 2015

Logo ČAES
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekty: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov.
Datum: 28. 2. – 1. 3. 2015
Druh závodu: Týmový skirogaining s volitelným pořadím i počtem navštívených kontrol.
Součástí akce je i nepovinný sobotní trénink.
Místo: Klíny v Krušných horách, okres Most, Česká republika
Centrum: Penzion Stará škola, poloha na outdoormapa.cz
Plánek centra: Pro zvětšní klikněte do obrázku:
Plánek centra
Doprava: Vlastními dopravními prostředky nebo hromadnou dopravou do Klínů v Krušných horách, zastávka Klíny, hostinec.
Parkování: Na bezplatném parkovišti P2 nad penzionem, které je určeno pro běžkaře. Všude jinde vám hrozí odtažení vozidla! Dbejte pokynů pořadatelů a nenechávejte příjezd na poslední chvíli.
Ubytování: Ubytování hotelového typu je již obsazeno. Přímo v centru závodu, v penzionu Stará škola, zbývá ještě cca 20 míst na podlaze ve vlastním spacím pytli (150 Kč/os. a noc).
Převlékání: Mimo prostory restaurace Stará škola, např. ve vlastních dopravních prostředcích. Hosté penzionu na svých ubikacích.
Mazání lyží: Elektrická přípojka bude na požádání zpřístupněna pořadateli, ale raději přijeďte už namazaní :-).
Občerstvení: Na vlastní náklady se můžete občerstvit v restauraci Stará škola. Na stejném místě se bude vydávat též pořadatelské občerstvení, které zahrnuje teplý čaj a guláš po dojezdu do cíle (stravenky obdržíte na prezentaci).
WC: Sociální zařízení penzionu Stará škola.
Prostor závodu: Propojené běžkařské areály Klíny, Seiffen a Holzhau, prostor závodu je ohraničen obcemi Litvínov, Klíny, Hora Svaté Kateřiny, Olbernhau, Sayda, Deutschgeorgenthal, Nové Město v Krušných horách, Osek a Lom.
Terén: Hodně členitý, pahorkatý až hornatý, odpovídající horskému prostředí v polohách 350 až 956 m. n. m. Terén většinou lesnatý se středně hustou sítí komunikací a stop, částečně strmé svahy.
Mapa: Speciálka pro skirogaining, formát A3, měřítko 1:50 000, e=10 m,
stav stop 02/2015, nebude vodovzdorně upravená
Klasifikace stop: Lyžařské stopy jsou v mapě vyznačeny oranžovými liniemi, které jsou rozlišeny podle kvality najetí:
- plná silná čára - stopa najetá rolbou, vhodná na klasiku i bruslení
- plná slabá čára - stopa najetá skutrem nebo vysněžená cesta, umožňuje bruslení
- silná přerušovaná čára - stopa najetá rolbou pouze pro klasiku
- slabá přerušovaná čára - stopa najetá turisty pouze pro klasiku
- tečkovaná čára - stopa vyjetá pouze pořadatelem nebo vůbec
- oranžové šrafování - sjezdovka.
Při pohybu na sjezdovce buďte velmi obezřetní a pohybujte se pouze po okrajích. Sjezdaři mají za všech okolností přednost!
Při závodě je samozřejmě zakázáno využívat vleků či lanovky - bude kontrolováno obsluhou i pořadateli. Při porušení tohoto zákazu budete diskvalifikováni.
Prosíme, buďte ohleduplní a nebruslete ve stopách určených pouze pro klasiku! Pořadatelé se snažili o maximální aktualizaci najetých stop, příjemná ani nepříjemná překvapení však nejsou vyloučena.
Týmy a kategorie: Kvůli malému počtu přihlášených týmů jsme sloučili mužské a ženské týmy do kategorie open. Budeme vyhlašovat vítěze:
MO, WO, XO, XV a P

MO - muži open - tým tvoří výhradně muži, věk není omezen
WO - ženy open - tým tvoří výhradně ženy, věk není omezen
XO - mix open - v týmu je alespoň jeden muž a alespoň 1 žena, věk není omezen
XV - mix veteráni - v týmu je alespoň jeden muž a alespoň 1 žena, všem musí být v den startu min. 40 let
P - příchozí - začátečníci bez omezení věku a pohlaví

Tým se skládá ze 2 - 5 závodníků. Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod pohromadě. Při vzdání kteréhokoli člena družstva se musí kompletní tým dostavit do cíle a závod společně ukončit.

Důležitá upozornění: 1) Závodí se podle platných pravidel ČAR.
2) Závodníci smí při závodě používat pouze mapu poskytnutou pořadatelem. Po vydání závodních map je přísně zakázáno používat jakýchkoliv jiných speciálních map, např. s vyznačenými turistickými značkami.
3) Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Při prezentaci je nutné podepsat prohlášení, že se závodu zúčastňujete na vlastní nebezpečí. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce.
4) Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
5) !!! Podle lesního zákona 289/1995 Sb. je zakázáno pohybovat se v lese na lyžích mimo cesty !!! Při porušení tohoto zákazu vám hrozí nejen diskvalifikace, ale též pokuta až do výše 5000 Kč (přestupek podle § 53, odstavec 1 písm. j lesního zákona).
Povinné vybavení závodníků: Všichni závodníci jsou povinni po celou dobu závodu mít s sebou:
1) úplnou lyžařskou výstroj
2) občanský průkaz nebo pas (závodí se na území Čech i Německa)
3) fixu pro opsání kódu v případě zcizení lampionu
Měření času: !!! Pozor, změna oproti rozpisu !!! Při závodě nebude použit systém SportIdent, stejně jako při tréninku bude cílový čas měřen hodinkami pořadatele.
Systém ražení a způsob hodnocení: Kontrolní stanoviště budou vybavena tréninkovým červenobílým lampiónem o velikosti 15x15 cm s kódem kontroly a okódovanými kleštěmi. Průchod kontrolou se označuje kleštičkami do příslušného políčka, označeného kódem kontroly. V případě ukradení kontroly opište do průkazky fixou písmeno na fáborku s kódem kontroly.
Abychom nemuseli přelepovat kódy na kleštích a lampionech, uspořádáme tzv. "inverzní rogaining". Kontroly budou v závodní mapě označeny kódem, jehož druhá číslice, vynásobená deseti, udává bodovou hodnotu kontroly (30 až 90 bodů).
Příklad: kontrola č. 43 je za 30, 56 za 60 a 89 za 90 bodů.
Počet a pořadí navštívených kontrol si volí každý tým dle vlastního uvážení. O umístění daného týmu rozhoduje celkový bodový zisk, při rovnosti bodů nižší dosažený čas. Při překročení časového limitu bude odečteno 20 bodů za každou započatou minutu zpoždění. Při překročení časového limitu o 30 minut a více nebude tým hodnocen.
Součástí závodu je i nepovinný sobotní trénink. Při jeho úspěšném absolvování (návrat v tříhodinovém limitu s nenulovým počtem bodů) získáte patnáctibodovou bonifikaci do nedělního závodu.
Předzávodní trénink: Při sobotním tréninku si můžete sami zvolit čas, kdy vystartujete. Vyrazit můžete kdykoli mezi 10:00 až 16:00, startovní čas si zapíšete do tabulky na prezentaci. Od okamžiku startu vám začíná běžet tříhodinový časový limit, během kterého můžete navštívit libovolný počet kontrol. Pokud vyrazíte po 13:00, jste limitováni ještě uzávěrou cíle (v 16:00). Dojezdový čas vám změří pořadatel, pokud by všichni byli v lese, zapíšete si doběhový čas a objeté kontroly samoobslužně do tabulky v cílové hospodě.
Pokyny pro prezentaci: Na prezentaci se musí dostavit všichni členové týmu, aby podepsali prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí. Od týmů, jejichž platba nedorazila na účet, nebo nebyla námi identifikována (nejsou odfajfkováni v seznamu přihlášených), budeme při prezentaci vyžadovat doklad o zaplacení.
Program akce: Pátek 27. 2. 2015:
19:00 – 22:00 - prezentace v centru

Sobota 28. 2. 2015, předzávodní trénink:
10:00 – 16:00 - prezentace v závodním centru, vydávání tréninkových map, tříhodinový trénink s volitelnou dobou startu
16:00 - uzávěrka cíle předzávodního tréninku
19:00 – 22:00 - prezentace v centru

Neděle 1. 3. 2015, skirogainingový závod:
8:30 - začátek výdeje map
8:45 - začátek nástupu do startovního koridoru
8:55 - slovo stavitele
9:00 - start závodu
15:00 - konec závodního limitu
15:30 - uzávěrka cíle
16:00 - vyhlášení vítězů
Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Tojnar
Stavba tratí: Jan Tojnar
Hlavní rozhodčí: Jan Čech