en

Rozpis 5. přeshraničního skirogainingu 2015

Logo ČAR

Rozpis 5. přeshraničního skirogainingu 2015

Logo ČAES
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekt: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov
Datum: 28. 2. – 1. 3. 2015
Místo: Klíny v Krušných horách, okres Most, Česká republika
Centrum: Penzion Stará škola, poloha na outdoormapa.cz
Druh závodu: Týmový skirogaining s volitelným pořadím i počtem navštívených kontrol.
Součástí akce je i nepovinný sobotní trénink, při kterém můžete získat patnáctibodovou bonifikaci do nedělního závodu.
Prostor závodu: Propojené běžkařské areály Klíny, Seiffen a Holzhau, prostor závodu je ohraničen obcemi Litvínov, Klíny, Hora Svaté Kateřiny, Olbernhau, Sayda, Deutschgeorgenthal, Nové Město v Krušných horách, Osek a Lom.
Terén: Hodně členitý, pahorkatý až hornatý, odpovídající horskému prostředí v polohách 350 až 956 m. n. m. Terén většinou lesnatý se středně hustou sítí komunikací a stop, částečně strmé svahy.
Mapa: Speciálka pro skirogaining, formát A3, měřítko 1:50 000, e=10 m,
stav stop 02/2015, nebude vodovzdorně upravená
Časomíra a systém ražení: Pro měření doběhového času bude použit systém SportIdent.
!!! Každý člen týmu poběží s vlastním SI čipem !!!
SI čip si můžete zapůjčit u pořadatele na prezentaci, cena 50 Kč/ks.
!!! Při ztrátě čipu zaplatíte částku 1000,- Kč !!!
Týmy a kategorie:

Tým se skládá ze 2 - 5 závodníků, přihlásit se můžete do kategorií:
MJ, WJ, XJ; MO, WO, XO; MV, WV, XV; P

M - tým tvoří výhradně muži,
W - výhradně ženy,
X - v týmu je alespoň jeden muž a alespoň 1 žena;

J - junioři - všichni členové týmu musí být v den start ve věku 18 let nebo mladší
O - open - bez omezení věku
V - veteráni - všem členům týmu musí být v den startu min. 40 let
P - příchozí - začátečníci bez omezení věku a pohlaví

Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod pohromadě. Při vzdání kteréhokoli člena družstva se musí kompletní tým dostavit do cíle a závod společně ukončit.

Podmínky účasti: Všichni závodníci budou na prezentaci podepisovat prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce. Zde si můžete stáhnout příslušný formulář.
Přihlášky a startovné:

On-line přihláškovým systémem na webu závodu.
Výjimečně na e-mail: krk@rogaining.cz

Do emailové přihlášky uveďte: jména členů týmu, data narození, název týmu, případně oddílovou příslušnost, kategorii, číslo čipu nebo požadavek na jeho zapůjčení, požadavek na ubytování a účast na tréninku, kontaktní e-mail a číslo účtu, z něhož bylo uhrazeno startovné.

Vaše přihláška je zaregistrována v okamžiku, kdy obdržíte potvrzení (reply).

Startovné zaplacené v řádném termínu (do neděle 22. 2. 2015 24:00 hod.):

 • příchozí 120 Kč za osobu
 • junioři 120 Kč za osobu
 • ostatní 250 Kč za osobu

Startovné zaplacené po řádném termínu (od pondělí 23. 2. 2015 až do skončení prezentace, omezeně jen dle možností pořadatele):

 • příchozí 120 Kč za osobu
 • junioři 200 Kč za osobu
 • ostatní 350 Kč za osobu
Startovné zahrnuje náklady na přípravu a organizaci závodu, bezplatné parkování v centru, a dále mapu, pozávodní čaj a jídlo pro každého účastníka.

Startovné za sobotní trénink:

 • zdarma pro účastníky mladší 18ti let a týmy přihlášené do kategorie P (příchozí)
 • ostatní 40 Kč za osobu

Způsob platby:

Vložné, tzn. startovné + případně cena ubytování, popř. poplatek za půjčení čipu, zašlete prosím bankovním převodem na konto:

Název účtu: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov
Banka: FIO banka
Číslo účtu: 2800039826
Kód banky: 2010
Jako variabilní symbol platby uvádějte prosím ID vašeho týmu, které obdržíte v mailu, potvrzujícím přijetí vaší přihlášky.

Kopii dokladu o zaplacení předložte na vyžádání při prezentaci (týká se zejména pozdních plateb).

Ubytování: Prostřednictvím přihláškového systému objednat ubytování přímo v centru závodu, v penzionu Stará škola. K dispozici je ovšem pouze omezený počet lůžek (390 Kč/os. a noc), plus cca 30 míst na podlaze ve vlastním spacím pytli (150 Kč/os. a noc). Kdo dříve objedná a zaplatí, toho ubytujeme.
Program akce:

Pátek 27. 2. 2015:
19:00 – 22:00 - prezentace v centru

Sobota 28. 2. 2015:
10:00 – 16:00 - nepovinný trénink
19:00 – 22:00 - prezentace v závodním centru

Neděle 1. 3. 2015:
8:30 - začátek výdeje map
8:45 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
8:55 - slovo stavitele
9:00 - start závodu
15:00 - konec závodu
16:00 - vyhlášení vítězů

Způsob hodnocení: Kontroly budou označeny na mapě kódem, přičemž první číslice vynásobená deseti udává jejich bodovou hodnotu (od 30 do 90 bodů). Počet a pořadí navštívených kontrol si volí každý tým dle vlastního uvážení. Průchod kontrolou se označuje zastrčením čipu do razící jednotky SI. Kontrolní stanoviště je vybaveno červenobílým lampiónem o velikosti 30x30 cm, jednotkou SI a kleštěmi (pro případ selhání a nefunkčnosti SI). O umístění daného týmu rozhoduje celkový bodový zisk, při rovnosti bodů nižší dosažený čas. Při překročení časového limitu bude odečteno 20 bodů za každou započatou minutu zpoždění. Při překročení časového limitu o 30 minut a více nebude tým hodnocen.
Součástí závodu je i nepovinný sobotní trénink. Při jeho úspěšném absolvování (návrat v tříhodinovém limitu s nenulovým počtem bodů) získáte patnáctibodovou bonifikaci do nedělního závodu.
Doprava a parkování:

Hromadná doprava: Vlakem z Prahy přes Ústí nad Labem do Litvínova, přestup na autobus směr Český Jiřetín, cílová zastávka Klíny, hostinec:

V případě dopravy vlastními dopravními prostředky zaparkujte na bezplatném parkovišti P2, které je určeno pro běžkaře. Všude jinde vám hrozí odtažení vozidla! Dbejte pokynů pořadatelů a nenechávejte příjezd na poslední chvíli.

Občerstvení: Po dojezdu do cíle skirogainingu si každý účastník může v restauraci penzionu Stará škola vyzvednout čaj a pořadatelské jídlo (stravenky obdržíte v obálce na prezentaci).
Doprovodné akce:

Během skirogainingového víkendu se ve Skiareálu Klíny koná též Český pohár v akrobatickém lyžování, v sobotu Freeski Tour 2015 (slopestyle) a v neděli Big Air Klíny 2015 (skoky na snowboardu).

Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Tojnar
Stavba tratí: Jan Tojnar, Jan Čech
Informace: Na webu závodu: https://skirogaining.krk-litvinov.cz/
Upozornění:
 • Závodí se podle platných pravidel IRF, dále platí stejná pravidla jako při lyžařském OB, zejména povinnost absolvovat celý závod s úplnou lyžařskou výstrojí. Výjimky z pravidel budou uvedeny na webových stránkách závodu a v pokynech.
 • Závodí se na území Čech i Německa, každý závodník musí mít u sebe během závodu doklad totožnosti.
 • Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Schvalovací doložka: Rozpis byl schválen Prezidiem ČAR v lednu 2015.